بیمه گذاران گرامی می توانند با وارد کردن شماره بیمه نامه و کد ملی خود به اطلاعات جامع بیمه نامه خود شامل اطلاعات پرداخت حق بیمه ، وام و سود مشارکت پرداخت شده به بیمه نامه خود دسترسی داشته باشند .

مشاهده اطلاعات بیمه نامه