بیمه گذار گرامی ، شما می توانید با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده در دفترچه خود ، حق بیمه ی بیمه ی عمر و تامین آتیه پاسارگاد  را به صورت غیر حضوری با استفاده از دستگاه های خودپرداز بانگ پاسارگاد و یا از طریق درگاه اینترنتی بانک پاسارگاد پرداخت نماید .

ورود به درگاه بانک پاسارگاد