بیمه عمر چیست ؟

بیمه عمر چیست ؟
بیمه عمر باعث جلوگیری از پیش آمدن مشکلات مالی پس از فوت یک فرد می گردد . با پرداخت خسارت تحت عنوان خسارت فوت به ذینفع قرارداد ( که هر شخصی می تواند باشد که بیمه گذار تعیین کرده ) از تاثیرات منفی مالی فوت یک فرد بر یک خانواده جلوگیری می کند .
میزان دقیق سرمایه فوت
در کشورهای توسعه یافته معمولا مشاوران سرمایه گذاری پیشنهاد پس انداز ۲۰ درصد درآمد سالیانه یک فرد در بیمه های عمر را میدهند . شخص بیمه گذار باید محاسبه دقیق هزینه های خانواده خود در صورت نبود سرپرست را کرده باشد و از آن به عنوان مبنایی برای تعیین سرمایه فوت و حق بیمه خود استفاده نماید .
مواردی مانند هزینه های اجاره خانه ، تحصیل فرزندان ، هزینه های روزمره ، وام ها و بدهی ها و حتی هزینه کفن دفن . مجموع دقیق هزینه های جاری به علاوه هزینه های آینده مانند هزینه های دانشگاه فرزندان نیز باید در این محاسبات گنجانده شود . تنها با با پرداختن دقیق به این موارد می توان میزان صحیح سرمایه عمر را انتخاب کرد و بیمه نامه مناسب را خریداری نمود . بیمه نامه ای با سرمایه فوت پایین نه تنها جذابیتی برای خود بیمه گذار به لحاظ سرمایه ای نخواهد داشت بلکه پوشش مناسبی برای خانواده او چه در زمان فوت احتمالی سرپرست و یا در پایان قرارداد نیز نخواهد بود .

کارکرد بیمه عمر چیست ؟
بیمه عمر قراردادی است بین یک فرد با یک شرکت بیمه عمر برای انتقال خطر مالی فوت بیمه گذار در ازای مبلغ مشخصی ازحق بیمه به شرکت بیمه گر . سه جزء اصلی قرارداد بیمه زندگی عبارتند از :
۱- پوشش فوت ،
۲- پرداخت حق بیمه
۳- و در صورتی که بیمه شده تا پایان قرارداد در قید حیات باشد ، اندوخته نقدی بیمه نامه .
پوشش فوت :
همانگونه که در بالا اشاره شد سرمایه فوت با توجه به شرایط حال و آینده بیمه گذار تغیین می گردد و در زمان فوت بیمه شده به ذینفعان بیمه نامه بدون هیچ واسطه و بدون کسر هیچ مبلغی مانند مالیات و یا چیزهای دیگر پرداخت می گردد .
حق بیمه :
حق بیمه با سرمایه فوت رابطه ای مستقیم دارد به طوری که هر چه میزان حق بیمه بیشتر باشد سرمایه فوت نیز بالاتر خواهد رفت و به طور مستقیم در آینده مالی و سرمایه ای بیمه نامه تاثیر خواهد داشت .
ارزش نقدی ( اندوخته بیمه نامه ) :
بیمه عمر شامل اندوخته ای است که دو هدف را در بر دارد. این یک حساب پس انداز است که به بیمه گر اجازه می دهد که سرمایه های کوچک را جمع آوری کرده و با مجموع این سرمایه ها کارهای بزرگ و سودآورتر انجام دهد . از این سودآوری ۸۵ درصد آن متعلق به بیمه گذاران خواهد بود که علاوه بر سودهای تضمینی در حساب اندوخته بیمه گذار واریز خواهد شد . بسیاری از بیمه گذاران پول های خود را در بیمه ها سرمایه گذاری می کنند به این دلیل که در هیچ شرایطی به آن مالیات تعلق نمی گیرد . با توجه به اینکه بیمه های عمر دارای مدت زمان طولانی تا ۳۰ یا ۴۰ سال هستند شرکتهای بیمه هیچگاه در پرداخت خسارت و اندوخته بیمه نامه دچار مشکل نخواهند شد چرا که همواره تعداد بیشماری بیمه گذار عمر در حال پرداخت اقساط بیمه نامه های خود هستند .
بدون شک بیمه عمر یک آینده نگری مهم و ضروری در زندگی هر فرد است .
علیرضا رجب
منبع : www.Investopedia.com