تا کنون به این نکته توجه نموده اید ریشه ناکامی ها و عدم موفقیت امروز بسیاری از انسانها چیست ؟

تحصیلات ناکافی  و نبود پول به عنوان اصلی ترین موانع پیشرفت انسانها قلمداد می شوند . حتی در کشوری مانند ایران که تحصیلات تا مقاطع بالای تحصیلی رایگان است بسیاری از تحصیل کردگان بی کار بوده و خیلی از افراد به دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند .

بسیاری از افراد جامعه ما به دنبال اخذ وامهای هر چقدر کوچک برای راه اندازی کسب و کاری کوچک هستند . بسیاری برای تامین مخارج زندگی خود و خانوده  ملزم به اضافه کاری و یا فعالیت در بیش از یک شغل هستند . 

متاسفانه وضعیت نابسامان امروز یک خانواده اثر بسیار مهمی در آینده فرزندان خواهد داشت . چرا این چرخه و مشکلات دوباره و بسیار بدتر تکرار خواهد شد و ناکامی امروز به نسلهای بعد منتقل خواهد شد . 

چند لحظه به این نکته فکر کنید

اگر زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدید و یا در زمان اتمام تحصیلات دبیرستان مبلغ چند ده میلیون تومان پول در اختیارتان بود چه می کردید ؟ 

جواب این سوال بسیار روشن است . تحصیلات بهتر و یا کار و فعالیت سود آور تر . 

حال سوال دیگر 

فرض کنید از درآمد امروز شما چند ده هزار تومان کسر گردد . آیا در زندگی روزمره شما تاثیری دارد ؟ 

البته که جواب خیر است .

این چند ده هزار تومان همان مبلغی است که اگر امروز پس انداز کنید در طول سالیان آینده تبدیل به مبالغی بزرگ شده و در آینده می تواند نه تنها زندگی بهتری برای  خانواده شما را فراهم کند بلکه می تواند مسیر آیندگان را نیز تغییر دهد هماهنگونه که اگر این آینده نگری در نسل قبلی بسیاری از ما وجود داشت امروز زندگی بسیار بهتری را تجربه می نمودیم .

شاد و پیروزباشید